Eigen risico oldtimerverzekering

Bij bijna elke oldtimerverzekering geldt er een eigen risico. Zolang u geen schade claimt heeft u niets met de term eigen risico te maken, dit gebeurt pas op het moment dat u wel een schade claimt. Dit is namelijk het bedrag dat de verzekeringsnemer zelf dient te betalen in geval van schade. Overigens geldt dit niet voor WA schades, dit zijn schades die u met uw auto aan anderen veroorzaakt, deze vallen binnen de WA autoverzekering en hier hoeft u geen eigen risico voor te betalen.

Hoogte eigen risico

De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van bij welke verzekeraar u de oldtimerverzekering heeft afgesloten. Verzekeraars zijn namelijk vrij om de hoogte zelf te bepalen. Doorgaans is dit een vast bedrag per geclaimde schade. Als dit bijvoorbeeld 150 euro is dan betaald u per geclaimde schade de eerste 150 euro zelf.

Verhogen, verlagen of afkopen

Bij sommige oldtimerverzekeraars is het mogelijk het eigen risico te verhogen, verlagen of geheel af te kopen. Maar waarom zou u dat eigenlijk doen? Het voordeel van het verhogen van het eigen risico is dat u een lagere premie krijgt, de oldtimerverzekeraar hoeft namelijk ook een minder groot bedrag uit te keren indien u een schade claimt, omdat u zelf een hoger bedrag gaat betalen.

Daarentegen zijn er ook veel consumenten die ervoor kiezen om het eigen risico te verlagen of geheel af te kopen. Hierdoor zullen zij wel een hogere premie gaan betalen, maar daarentegen hoeven zij bij een schade minder of helemaal niets uit eigen zak te bekostigen. Of dit een goede optie voor u is blijft een persoonlijke keuze, indien u bijna nooit schade heeft en voorzichtig met uw voertuig omgaat is het verhogen wellicht een goede keuze. Echter dient u wel na te gaan of u dat bedrag uit eigen zak wel kunt betalen, anders is het verlagen of afkopen wellicht een betere optie.