APK keuring en oldtimerverzekering

Voor elke auto eigenaar in Nederland is het verplicht de auto APK te keuren. Indien dit niet gebeurt heeft dit gevolgen voor de autoverzekering. U mag namelijk de openbare weg niet betreden indien u auto niet APK gekeurd is. Mocht u dit toch doen en schade veroorzaken dan bent u niet gedekt voor deze schade, hierdoor heeft het dan ook gevolgen voor de autoverzekering. Bij oldtimers ligt dit net iets anders, niet elke oldtimer kent een APK verplichting. Indien de verplichting er wel is geldt voor de oldtimerverzekering hetzelfde als bij de autoverzekering.

APK verplichting

Niet elke oldtimer kent een APK verplichting, of deze verplichting er wel of niet is hangt af van de eerste toelating. Indien uw oldtimer de eerste toelating heeft gehad voor 1 januari 1960 dan geldt er geen APK verplichting. Bij een voertuig van 30 jaar of ouder geldt er een APK verplichting van eens per 2 jaar. Indien u tot de laatste categorie behoort bent u dan ook verplicht het voertuig te laten keuren. Mocht u dit niet doen en de openbare weg betreden en schade maken dan bent u dus niet verzekerd, houd hier rekening mee.

Kenteken schorsen

Om onder de APK verplichting uit te komen is het mogelijk de oldtimer te laten schorsen. In dit geval mag u niet de openbare weg betreden en mag het voertuig ook niet op de openbare weg staan. Uw straat is bijvoorbeeld al de openbare weg, houd hier rekening mee. Maar indien u het kenteken van de oldtimer laat schorsen hoeft u geen APK keuring uit te voeren. bovendien hoeft u binnen deze periode ook geen premie te betalen, wel loopt de oldtimerverzekering theoretisch gezien gewoon door. Houdt er rekening mee dat uw schadevrije jaren bij het schorsen van uw oldtimer maar 3 jaar geldig blijven.